زیرنویس های فارسی سریال New Girl - Sixth Season
تاریخ آپلودزیرنویسمترجمدانلود
1/13/2017 7:46 PMNew Girl S06E12 HDTV x264-FLEET C The Cubicle► illusion زیــرنـویــس از: امــیرعــلی ◄
1/4/2017 7:05 PMNew Girl S06E11 HDTV x264-FLEET C Raisin's Back_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
12/18/2016 5:37 PMNew Girl S06E10 HDTV x264-FLEET C Christmas Eve Eve_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
12/10/2016 3:36 PMNew Girl S06E09 HDTV x264-FLEET C Es Good_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
12/3/2016 7:27 PMNew Girl S06E08 HDTV x264-FLEET_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
11/27/2016 2:13 PMNew Girl S06E07 HDTV x264-FLEET_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
11/17/2016 6:10 PMNew Girl S06E06 HDTV x264-FLEET_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
10/22/2016 4:40 AMNew Girl S06E05 720p HDTV x264-AVS_- illusion زیــرنـویــس از: _- امــیرعــلی
10/14/2016 4:37 AMNew Girl S06E04 HDTV x264-FLEETHope Enjoy!
9/28/2016 9:36 AMNew Girl S06E01 PROPER HDTV x264-KILLERSHope Enjoy!
10/8/2016 3:47 AMNew Girl S06E03 HDTV x264-FLEETHope Enjoy!
9/30/2016 12:52 PMNew Girl S06E02 720p HDTV x264-AVSHope Enjoy!